سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه شهرضا

 نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
نام كاربري
رمز عبور
CaptchaImage

 
   
         
قابل توجه کليه دانشجويان: نام کاربري با شماره دانشجويي يکسان مي باشد;---------- رمز عبور يا شماره دانشجويي يکسان مي باشد;---------- لطفا پس از اولين ورود رمز خود را تغيير دهيد;---------- غذاي 36 ساعت بعد را مي توانيد رزرو نماييد و روزهاي پنج شنبه و جمعه نمي توانيد غذا رزرو نماييد ;----------
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                     Version : 7.434